Hållbarhet 101

Etoxylater kopplade till cancer och miljöskador

Ett område som ofta förbises är tvättmedlet vi använder. Många populära tvättmedel innehåller en kemikalie som heter etoxylater, som kan ha skadliga effekter på både vår hälsa och miljön.

"Enligt Environmental Protection Agency (EPA) är 1,4-dioxan ett troligt cancerframkallande ämne hos människor, och har klassificerats som sådant av myndigheten, det har kopplats till en ökad risk för bröstcancer och andra typer av cancer."


Etoxylater är en grupp kemikalier som vanligtvis används som ytaktiva ämnen i tvättmedel och andra rengöringsprodukter. De fungerar genom att bryta ner smuts och smuts, vilket gör det lättare att tvätta bort.

Problemet med etoxylater är dock att de kan brytas ned till potentiellt skadliga biprodukter, såsom 1,4-dioxan och etylenoxid.

1,4-dioxan är ett troligt cancerframkallande ämne hos människor och har kopplats till en ökad risk för bröstcancer.

Environmental Protection Agency (EPA) har också klassificerat det som ett troligt cancerframkallande ämne. Å andra sidan är etylenoxid ett känt cancerframkallande ämne hos människor och har kopplats till en ökad risk för lymfom och leukemi.

"Internationella byrån för cancerforskning (IARC) har klassificerat etylenoxid som ett känt cancerframkallande ämne hos människor och har kopplats till en ökad risk för lymfom och leukemi."


Utöver de potentiella hälsoriskerna kan etoxylater även ha negativa effekter på miljön. De kan vara giftiga för vattenlevande organismer och kan bidra till bildandet av skadliga algblomningar. De kan också finnas kvar i miljön under långa perioder, vilket gör dem svåra att ta bort.

Enligt Environmental Working Group (EWG), en ideell organisation som studerar miljö- och hälsoeffekterna av konsumentprodukter, innehåller mer än 50 % av tvättmedlen etoxylater.

För att minska vår exponering för dessa skadliga kemikalier är det viktigt att välja tvättmedel som är fria från etoxylater. Leta efter produkter som är märkta som "icke-giftiga" eller "gröna" och läs ingredienslistan för att se till att etoxylater inte ingår.

Sammanfattningsvis är etoxylater en grupp kemikalier som ofta används i tvättmedel och andra rengöringsprodukter. Men de är potentiellt cancerframkallande för människor och även giftiga för vattenlevande organismer.

Det är viktigt att minska vår exponering för dessa skadliga kemikalier genom att välja tvättmedel som är fria från etoxylater. Och läs även ingredienslistan för att se till att etoxylater inte ingår.

Köp LastObject-produkter

 • LastSwab Original

  Det ursprungliga återanvändbara och hållbara alternativet till bomullspinne. Lätt att använda och lätt att rengöra.

  Shop Now
 • LastRound Original

  Återanvändbara rundor gjorda av ett formskiftande tyg som känns precis som vanliga bomullsrundor när de är våta.

  Shop Now
 • LastTissue Pack

  Det bästa av två världar: tillgång till en mjukpapper på språng och den miljövänliga näsduken.

  Shop Now
 • LastPad Stor

  Ett bloody awesome mensskydd som faktiskt känns bra att ha på sig och som inte skadar planeten.

  Shop Now

Köp LastObject-produkter

 • LastSwab Original

  Det ursprungliga återanvändbara och hållbara alternativet till bomullspinne. Lätt att använda och lätt att rengöra.

  Shop Now
 • LastRound Original

  Återanvändbara rundor gjorda av ett formskiftande tyg som känns precis som vanliga bomullsrundor när de är våta.

  Shop Now
 • LastTissue Pack

  Det bästa av två världar: tillgång till en mjukpapper på språng och den miljövänliga näsduken.

  Shop Now
 • LastPad Stor

  Ett bloody awesome mensskydd som faktiskt känns bra att ha på sig och som inte skadar planeten.

  Shop Now

Subscribe for LastBlog News

If you like exciting news, inspiring stories and learning how to protect our planet, sign up for our newsletter!
*By signing up above, you agree to our use of your data in accordance with our privacy policy.