För att hedra Earth Day 2021 gav sig LastObject ut på ett uppdrag för att vända en del av de skador som människor orsakar planeten. Varje dag under hela april lovade vi att ta bort 1 kg/2 lbs havsbunden plast för varje köpt produkt och plantera ett träd för varje inlägg som delas på sociala medier som en del av vårt Earth Month-initiativ.

Målet? Att rädda våra vatten från minst 10 000 kg/20 000 lbs havsbunden plast och plantera så många träd som möjligt för att motverka eskalerande avskogning. Vi satte vår tilltro till att världens ekokrigare skulle stå upp och göra skillnad, och som alltid svarade du på samtalet. Siffrorna talar för sig själva:

Vår Earth Month-kampanj hade inte varit möjlig utan stöd från våra pålitliga partners, Plastic Bank och One Tree Planted . Plastic Bank spelar en ledande roll i att revolutionera återvinningsekosystem och förbättra livet för marginaliserade kustsamhällen, medan One Tree Planted fortsätter att göra enorma framsteg i globala återplanteringsansträngningar.

Tack vare våra kära vänner på jorden och uppskattade kunder var Earth Month en rungande succé!